Marijos dienos malda Šiluvoje – brolybei, tikėjimui ir šeimoms stiprinti (2021 08 13)
Paskelbta: 2021-08-13 17:32:31

Nuotrauka – vaizdo įrašo stop kadras

Rugpjūčio 13-osios penktadienį Šiluvoje švenčiant Marijos dieną, aktualiai nuskambėjo ganytojų paraginimai apie krikščionio įsipareigojimą brolybei ir taikai, apie tikėjimo ir meilės žvilgsnį į tikrovę, apie šeimų stiprinimo būtinumą šiuo metu gana sudėtingą situaciją išgyvenančioje Lietuvoje.

Apie ypač krikščionių įsipareigojimą brolybei ir taikai, kylantį iš įsipareigojimo Kristui – Tiesai, prieš šv. Mišias kalbėjo kunigas Vincentas Lizdenis. Katechezėje „Brolybės kultūra Tėvynėje“ jis pabrėžė brolybę kaip nenutrūkstamą ryšį, „meilės kodą“, ir tik piktasis gali pasėti iliuziją, kad įmanoma nutraukti ryšį su savo broliu ar seserimi. Socialiniai tinklai, greita informacija ir sukylantys jausmai – dėl viso to prarandamas brolybės skonis.

„Jei esame įsipareigoję ryšiui su Kristumi, negalime būti neįsipareigoję brolybei ir taikai“, – sakė kunigas Vincentas, linkėdamas nepamesti Kristaus kaip savo gyvenimo centro, nepasiduoti brolžudystės (kad ir žodžiais) pagundai.

Už Lietuvos dabartinę situaciją melstasi „Marijos radijo“ direktoriaus kunigo Sauliaus Bužausko vadovaujama Rožinio malda, į kurią įsitraukė ir tiesiogiai piligrimai Šiluvoje, ir „Marijos radijo“ klausytojai, ir transliacijų arkivyskupijos kanalais bei Delfi.lt žiūrovai.

Per iškilmingas šv. Mišias, kurias koncelebravo arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, Kauno I, Kauno II bei Ukmergės dekanai – monsinjoras Vytautas Grigaravičius, mons. Augustinas Paulauskas bei kunigas Raimundas Kazaitis, taip pat dešimtis kitų Lietuvos kunigų, joms vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas homilijoje atkreipė dėmesį į stiprų ir drąsinantį Dievo žodį.

Žvelgdamas į Jozuės knygą (Joz 24, 1–13), kalbančią apie išrinktosios tautos kelionę į Pažadėtąją žemę, arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog kai kurie izraelitai jau nebetikėjo Dievo pažadais. Lietuvoje irgi dabar laikant egzaminą, kai taip susipriešinę įvairūs požiūriai, arkivyskupas pabrėžė tikėjimo ir maldos galią, meilės žvilgsnį į tikrovę.

„Kai Jėzaus paklausė, „ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“, Jis atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį Jis siuntė“ (Jn 6, 28–29). Dėmesio: tikėjimas yra darbas! Mums reikia tas galias stiprinti.

Štai kodėl, brangieji, atvykstame į Šiluvą ir šioje „dangaus ambasadoje“ stiprinamės didžiais įvykiais. Čia vyko Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas, vienas pirmųjų Europoje. Žinom, kokius malonės darbus Viešpats čia daro. Esam Europos kultūros ir šeimos dalis. Esam iškovoję Tėvynės laisvę. Dabar mums reikia nepasimesti, susikaupti ir tvirtinti tikėjimą. Visi esame komanda, negalime išsiblaškyti, pasimesti, išsigąsti“, – sakė arkivyskupas Kęstutis.

Homilijoje paraginta ypač dirbti dėl šeimų, jų palaikymo ir stiprinimo, kartu primenant popiežiaus Pranciškaus paraginimus sutuoktiniams – 10 principų, ko vengti santuokoje (pagal Amoris laetitia).

Šią dieną švenčiant mažuosius tryliktosios dienos atlaidus, jau buvo kviečiama atvykti į didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus (programa>>), dėkojama visiems, kurie dalysis gerąja žinia apie šią būsimą tikėjimo šventę Šiluvoje rugsėjo 7–15 d.

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį į Padėkos už laisvę šventę Šiluvoje tradiciškai bus keliaujama piligrimų eisenomis pėsčiomis.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune