Kauno II dekanato karitiečių susitikimas Vilkijoje (2012 05 24)
Paskelbta: 2012-05-24 17:27:15

Gegužės 24 dieną Kauno II dekanato karitiečiai rinkosi į jau tradicija tapusį susitikimą. Šiemet svetingai juos priėmė Vilkijos parapija. Karitiečiai atvyko pasipuošę savo organizacijos liemenėmis. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas su koncelebravusiais dekanato parapijų klebonais. Padrąsinančią ir dvasingą homiliją pasakė parapijos šeimininkas kun. Virgilijus Dudonis.

Susitikimą pratęsė dovana-staigmena, kai klebonas kun. Virgilijus vingiuotomis miestelio gatvelėmis nuvedė į A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejų. Čia sužavėjo jauki aplinka, eksponatai, o ypač muziejaus direktoriaus A. Sniečkaus žodis. Jis gyvai supažindino su XIX a. šviesuolio kunigo Antano Juškos asmenybe, kuri spinduliavo lietuvybės skleidimu ir artimo meilės darbais ir dvasia.

Vėliau, sugrįžus į parapijos namus, Caritas direktorius kun. V.Birjotas pasveikino, padėkojo už prasmingą progą susitikti, pasidalijo mūsų palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasiniais turtais, įkvepiančiai šiandien maldai ir artimo meilės veiklai.

Susitikimą užbaigėme pabendravimu, karitiečių paruošta agape.

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško tikintiesiems gegužės mėnesį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune