Šv. Mišios, Eucharistijos adoracija, jaunimo šlovinimo giesmės Kauno bažnyčiose – prieš blogio atakas, mirties kultūrą bei už tuos, kurie dar nepažino Dievo meilės (2012 06 12)
Paskelbta: 2012-06-13 10:48:29

Birželio 12 d. vakarą, kai dalis jaunimo rinkosi į nevilties žinią nešančio atlikėjo koncertą „Žalgirio“ arenoje Kaune, kitas būrys jaunų žmonių Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje meilės ir vilties kupina giesme pasitiko gausiai besirenkančius į Viešpaties šlovinimo ir maldos vakarą melstis už tuos, kurie dar nepažino Dievo meilės, kad juos ne pasiglemžtų skleidžiamas blogis, bet apgaubtų Jėzaus meilė.  Šį maldos vakarą rengė arkivyskupijos kurija, katalikų bendruomenė „Naujoji Sandora“ drauge su nuoširdžiai į šią akciją atsiliepusiomis kitomis bendruomenėmis bei maldos grupėmis.

Daugybė jaunų žmonių, tėvų su vaikais, seserų vienuolių tą vakarą drauge šventė Eucharistiją, kuriai vadovavo kun. egzorcistas Arnoldas Valkauskas, koncelebravo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. kun. Astijus Kungys OFM, br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM, br. kun. Severinas Holocheris OFM, br. kun. Paulius Bytautas ir kun. Gytis Stumbras.

„Esame viena komanda“, – sakė br. kun. Severinas Holocheris OFM uždegančioje homilijoje, primindamas dalyvaujantiems, jog jie yra pašaukti būti žemės druska ir pasaulio šviesa – nuolat, čia ir dabar, nors pasaulyje tai ne visada patogu, priimama ir suprantama. Homilijoje pabrėžta, jog nešti šviesą kitiems – tai nešti patį Kristų. Jis yra tikroji Šviesa, Kelias, Tiesa ir Gyvenimas (plg. Jn 14).

Po homilijos visuotinėje maldoje buvo meldžiamasi čia pat Mišių dalyvių išsakytomis intencijomis, tarp kurių daugiausia dvasinės šviesos melsta jaunimui, kad jis nepaklystų gyvenime rinkdamasis savo kelius, prašyta ištikimybės Viešpačiui, skelbimo ir liudijimo drąsos, evangelizacinio užsidegimo Bažnyčiai.

Padrąsinantį žodį prieš palaiminimą šv. Mišių pabaigoje taręs br. kun. Astijus Kungys OFM priminė tuo metu koncerto salėje dvasiškai žudomus jaunus žmones, ragino tikėti Šventosios Dvasios galia, eiti liudyti Viešpaties kaskart nepaliaujamai šaukiantis Šventosios Dvasios, prašant jos ugnies ir drąsos.

Šv. Mišių pabaigoje prie išstatyto ir pagarbinto Švč. Sakramento ypač sutartinai ir nuoširdžiai buvo giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, adoruojama, Viešpats šlovinamas jaunimo vadovaujamomis giemėmis.

Tą vakarą ir kitose Kauno bažnyčiose buvo meldžiamasi stiprybės nepasiduoti skleidžiamam blogiui, neįsileisti jo į savo ir artimųjų gyvenimą. Po vakaro šv. Mišių buvo rengiamos Švč. Sakramento adoracijos valandos.

 

Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune