Žolinės proga – žolynų bei tapybos parodos Čekiškės parapijoje
Paskelbta: 2016-08-16 12:48:15

Čekiškės parapijiečiai Žolinės proga galėjo pasigrožėti šventoriuje papuoštais žolynais, kuriuos ruošė Čekiškės laisvalaikio salės rankdarbių klubas „Mamos skrynia“ ir parapijos Carito moterys.

Ta proga bažnyčioje buvo atidaryta ir yra eksponuojama dailininko Sigito Valaičio, kilusio iš Čekiškės, tapybos darbų paroda „Jėzaus gimimas ir vaikystė“.

Čekiškės parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune