Giesmių šventė Bukonių mokykloje-daugiafunkciame centre (2017 11 21)
Paskelbta: 2017-12-01 10:07:02

Lapkričio 21 d. į Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro salę rinkosi jaunimas, pasirengęs dalyvauti respublikinėje 1–10 klasių mokinių giesmių šventėje „Tiesa padarys jus laisvus“, skirtoje Pal. Teofiliaus Matulionio metams paminėti.

Namuose kolektyvai turėjo užduotį per trumpą laiką parengti po vieną giesmę apie laisvę ir / arba tiesą. Į šventę atvyko kolektyvas iš Ukmergės r. Pabaisko pagrindinės mokyklos, vadovaujamas muzikos mokytojos Laimos Grumovskienės kartu su tikybos mokytoja Jolita Žurauskiene. Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblį parengė muzikos mokytoja Eglė Pratkelienė. Ši mokytoja paruošė šventei ir Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro mergaičių ansamblį, o dar vienas giedorėlių kolektyvas buvo parengtas Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro giedojimo būrelio vadovės Modestos Korepinos.

Šventės pradžioje mintimis apie laisvę pasidalijo iš Ruklos mokomojo pulko atvykęs kapelionas kun. Saulius Noretas. Dalyvavo ir Bukonių seniūnas Artūras Narkevičius, Jonavos kultūros centro administratorė Ieva Kuodelytė-Saudargienė bei Jonavos Šv. apašt. Jokūbo bažnyčios vargonininkas teol. lic. Egidijus Obrikis.

Visi minėti svečiai sudarė komisiją, kuri kiekvienam kolektyvui už pasirodymą turėjo paskirti specialią nominaciją. Šventė buvo praturtinta ir kitomis tikybos mokytojos ses. Pranciškos ir vargonininko Egidijaus vedamomis giesmėmis, kurias giedojo visi šventės dalyviai. Tarp giesmių ir šventės vedėjų Monikos ir Gretos skaitomų arkivyskupo Teofiliaus minčių visi peržiūrėjo filmą apie naująjį palaimintąjį, o šventės pabaigoje dalyvavo smagiame protmūšyje.

Šventės dalyviai buvo pagerbti atminimo dovanėlėmis: komiksų knygelėmis apie šventuosius, padėkos raštais su specialiais nominacijų įrašais, Bukonių kaimo sūriais ir saldainiais. Šventę vainikavo kunigo Sauliaus palaiminimas bei visų bendrai atliekama giesmė: „Viešpatie, Dieve, laimink Lietuvą“.

 

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ
Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro tikybos mokytoja

Ganytojo žodis

Būkime laisvos širdies, stiprios dvasios, orūs ir vieningi. Puoselėkime tikėjimą į DIEVĄ ir mylėkime savo TĖVYNĘ!

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune