Domeikavos ir Lapių parapijose Motinos dienos proga pagerbtos mamos
Paskelbta: 2018-05-15 08:55:08

Gegužės mėnesį Domeikavos gimnazijos ir Lapių pagrindinės mokyklos ketvirtokai dalyvavo Kauno rajono mokiniams skirtame projekte „Mamai ir Marijai“. Pirmajame projekto etape vaikai įvairia technika iš popieriaus lankstė gėles.

Motinos dienos proga Domeikavos Lietuvos kankinių ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiose jaunuoliai vaikų sukurtus darbelius dovanojo šv. Mišiose dalyvavusioms mamoms. Kiekviena dovanota gėlytė moterims prakalbo Biblijos citata „Vaikai iš tikrųjų yra Viešpaties dovana, o įsčių vaisius – palaiminimas“ (Ps 127, 3).

Pirmąjį gegužės sekmadienį Domeikavos ir Lapių parapijų klebonas kun. Gintaras Pūras už mamas aukojo iškilmingas šv. Mišias. Homilijoje padėkojo už atsiliepimą į motinystės pašaukimą, vaikams priminė klusnumo, jautrumo, dėkingumo pareigą savo gimdytojoms. Kiekvienai motinyste apdovanotai moteriai dvasininkas suteikė asmeninį šventinį Bažnyčios palaiminimą.

Antrajame projekto „Mamai ir Marijai“ etape parapijų vaikai dangiškąją Motiną Mariją pagerbia dalyvaudami gegužinėse pamaldose, melsdamiesi Rožinį ir Švč. Mergelės Marijos litaniją. Vaikus vykdyti prasmingą veiklą parapijose subūrė klebonas kun. G. Pūras, Lapių ir Domeikavos parapijų katechetės ir tikybos mokytojos Jolanta Obolevičiūtė bei Roma Zaksienė.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

ŠVENTUMAS yra keliaujančiųjų savybė. Kai žvelgiame į tuos, kurių šventumą Bažnyčia yra oficialiai pripažinusi, matome galutinį vaizdą, užfiksuotą per jų gimimą dangui. Bet kol jie gyveno – nė vieną akimirką nebūtų pasakę: jau viską pasiekiau, viskas tobula <...>. Tad nebijokime, kad dar nesame pasiekę – kelias atviras.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune