Atlaidai Domeikavos bažnyčioje (2018 10 07)
Paskelbta: 2018-10-11 14:51:03

Spalio 7 d. Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje vyko Rožinio Švč. Mergelės Marijos atlaidai. Iškilmingas Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Domeikavos parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras.

Gausiai pamaldose dalyvavusiems parapijiečiams ir svečiams dvasininkas kalbėjo apie santykius griaunantį egoizmą ir nesavanaudiškos meilės vertę bei priminė apie tarnystės dėl gėrio kitam grožį, katalikišką pamaldumą puoselėjančioms šeimoms teikiamus dvasinius vaisius: vienybę, romumą ir jausmų tvirtumą. Per Santuokos sakramentą Dievas sutuoktiniams teikia malonę. Visi, kurie pagarbiai Viešpaties bijodami eisime Jo keliais, būsime laimingi (pgl. Ps 128). Visuotinėje maldoje meldėme Švč. Mergelės Marijos užtarimo šeimoms, taikos krikščionims pasaulyje, sveikatos popiežiui Pranciškui bei dėkojome Šventajam Tėvui už suteiktus visuotinius atlaidus Lietuvoje kalbantiems Dievo Gailestingumo vainikėlį.

Iškilmingų pamaldų pabaigoje gausus būrys tikinčiųjų dalyvvo iškilmingoje procesijoje aplink Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčią. Eisenos pabaigoje klebonas kun. G. Pūras suteikė šventinį palaiminimą Švenčiausiuoju Sakramentu.

Po Mišių parapijiečiai susipažino su brolių kapucinų socialine veikla Petrašiūnų gailestingumo namuose, įsigijo katalikiškos spaudos ir Tėvo Stanislovo jubiliejiniams metams skirtų leidinių.

Domeikavos bažnyčioje spalio mėn. kasdien kalbama Rožinio malda. Meldžiamasi už parapiją ir popiežiaus Pranciškaus intencija už visą Bažnyčią.

Domeikavos parapijoje tapo graži tradicija spalio mėn. į maldos namus pakviesti visus šiais metais pakrikštytus ir susituoktus parapijiečius. Spalio 14 d. Mišiose Domeikavos bažnyčioje klebonas kun. G. Pūras asmeninį Viešpaties palaiminimą teiks šiais metais pakrikštytiems vaikams ir Santuokos sakramentą priėmusioms šeimoms.

Domeikavos parapijos informacija

 


 

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune