Tikėjimo metų renginiai lapkritį Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje
Paskelbta: 2012-11-06 13:10:00

Pradedant Tikėjimo metus, Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje lapkričio 9 d., penktadienį, po 18 val. šv. Mišių prasidės naktinė Švč. Sakramento adoracija.

Lapkričio 11 d., sekmadienį, po sumos, parapijos namų salėje bus skelbiama informacija apie Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos judėjimą.

Lapkričio 13 d. po vakaro šv. Mišių bus perduodama Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna ir meldžiamasi Marijos garbei. Katechezę ves kun. Algis Vaickūnas.

Ganytojo žodis

Evangelija sako, jog apaštalas Jonas pasiėmė Motiną pas save. Ir mes kvieskime ją pas save. Jos artumas keis mūsų gyvenimą. SVEIKA, MARIJA – ir tamsybės sklaidosi, ateina Šviesa – mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš homilijos Aušros Vartų atlaiduose

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune