Pašventinti Veprių bažnyčios varpai
Paskelbta: 2012-11-22 12:21:32

Veprių bažnyčioje praėjusį savaitgalį pašventinti du paskutinieji šiai bažnyčiai padovanoti varpai. Juos pašventino parapijoje ta proga apsilankęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Drauge su arkivyskupijos kurijos kancleriu mons. Adolfu Grušu bei Ukmergės dekanato dekanu kun. Gintautu Kabašinsku aukojęs šv. Mišias ganytojas jose šios parapijos tikinčiuosius kvietė į tolesnę gražią draugystę su Viešpačiu.

Dabar Veprių Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčia turi visus keturis prieš Antrąjį pasaulinį karą buvusius varpus. Juos iš aukotojų lėšų sumanęs atkurti Romas Šaulys bei parapijos klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas tikisi atstatyti ir bažnyčios bokštą, buvusį susprogdintą per Antrąjį pasaulinį karą.

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune