Pal. Jurgio Matulaičio parapijos tikinčiųjų talka prie statomos bažnyčios (2013 11 16)
Paskelbta: 2013-11-23 15:01:16

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos tikintieji kartu su klebonu kun. Dainiumi Lukonaičiu praėjusį šeštadienį, lapkričio 16 d., rinkosi prie statomos bažnyčios į talką. Nors oras buvo nepalankus, tačiau talkininkų tai neišgąsdino. Susirinko per 50 žmonių, vyrų, moterų, jaunimo ir net vaikų. Visi kaip vienas dirbo: vyrai pjovė krūmus, moterys ir vaikai nešė ir krovė į didžiules krūvas šakas.

Klebonas kun. Dainius Lukonaitis pasidžiaugė, jog užteko tik vieno prašymo-kvietimo sekmadienio šv. Mišiose ir susirinko tikrai didžiulis būrys parapijiečių. Kartu darbavosi ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys, įsikūrusios šalia statomos bažnyčios, kur šiuo metu glaudžiasi ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija.

Po talkos klebonas nuoširdžiai pakvietė bendruomenę į agapę. Nors pavargę ir sušlapę, bet vieningi ir džiaugsmingi susirinkę prie agapės stalo vienijosi bendroje maldoje. Klebonas kun. D. Lukonaitis nuoširdžiai padėkojo susirinkusiems ir pasidžiaugė savo ir parapijiečių viltimi su Vešpaties pagalba greičiau įžengti į naujus Dievo namus.

 

 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune