Karitiečių dvasinės atgaivos diena Čekiškėje (2014 05 15)
Paskelbta: 2014-05-16 16:59:46

Fotografija Kauno arkivyskupijos Caritas

Gegužės 15 d.Kauno II dekanato karitiečiai atvyko į Čekiškę. Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišias koncelebravo Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas, dekanas mons. Augustinas Paulauskas kartu su dekanato kunigais. Karmėlavos parapijos klebonas kun. Virginijus Veprauskas homilijoje kvietė įsimąstyti į moters vaidmenį Bažnyčioje; nuo amžių moteris buvusi šeimos židinio kurstytoja, ir šiandien aplink save kuria gėrį ir atjautą. Po šv. Mišių parapijos šeimininkas klebonas kun. Vaidas Bartkus pakvietė į Kultūros centrą, kuriame vyksta visi šios parapijos didesnieji renginiai.

Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. V. Birjotas dėkojo už šias susitikimo akimirkas, kurios mus sustiprina skleisti gėrį, įteikė padėkos raštus už MIATLNA programos sėkmingą vykdymą. Dekanas mons. A. Paulauskas pasidžiaugė karitiečių veikla, kurie dalydami savo laiką dalija gerumą.

Fotografija Kauno arkivyskupijos Caritas

Susitikime dalyvavusi Kauno r. Socialinių paslaugų centro direktorė Lina Morozaitė supažindino su šio centro veikla, nes dalydamiesi informacija vieniems apie kitus galima nuveikti daug gero, padėti pagalbos reikalingam. Parapijos Caritas vadovė Janina Langvinienė pasidalijo savo darbų sėkme; darbuojasi kartu su kultūros, socialiniais, mokyklos žmonėmis.

Renginio metu gėrėjomės bendruomenės moterų klubo „Mamos skrynia“ paroda. Daug gražių emocijų išgyvenome parodytoje J. Grušo komedijoje „Nenuorama žmona“, klausydami skambių dainų posmų.

Susitikimą užbaigėme pabendravimu, gražia agape.

Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja ses. Viktorija Maknauskaitė SJE
 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune