Advento rekolekcijos Jonavoje (2010 12 10–12)
Paskelbta: 2010-12-15 17:40:35

Gruodžio 10–12 d. Jonavos Šv. apašt. Jokūbo ir Šv. apašt. Jono parapijų tikintiesiems vikaro kun. Gintaro Blužo OFS rūpesčiu buvo surengtos Advento rekolekcijos. Džiaugsmingas Kristaus Gimimo laukimas buvo paženklintas gilia malda, šlovinimu ir dvasingais pamokslais. 

Gruodžio 10 d., penktadienį, kartu su Katalikų evangelizacijos centro komanda Jonavos Šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje vyko Vidinio išgydymo pamaldos. Daugybė žmonių susirinko apvalyti savo vidaus prieš sutikdami Jėzaus gimimą.

Šeštadienį, po vakaro šv. Mišių, Jonavos kultūros centro Meno galerijoje vyko adventinis šlovinimo vakaras, kuriame svečiavosi Arūnas Raudonius, Aleksas Mažonas ir Aida Maskvytytė. Susirinkusieji klausėsi muzikinio-vaidybinio Arūno Raudonio liudijimo apie Jėzaus atėjimą į jo gyvenimą. Sausakimša salė sunkiai tramdė ašaras, klausydama jaudinančių kūrinių, ypač baladės apie Baltramiejų, Jėzaus pagydytą neregį. Evangelijoje aprašyta ir svečių pristatyta istorija giliai palietė kiekvieno širdį, ragindama atsikratyti sieloje susikaupusios tamsos, neleidžiančios išvysti Jėzaus.

Sekmadienį visų aukotų šv. Mišių metu susirinkusiems tikintiesiems pamokslavo kun. Paulius Vaineikis OFM iš Pakutuvėnų. Brolis pranciškonas ragino advento metu mokytis džiaugsmo, o ne susikaupimo, kaip kad įprasta. „Nulyginkite puikybės kalvas ir užpilkite savęs nuvertinimo žemumas“, – ragino pamokslininkas, kviesdamas atsigręžti į Kristų ir atsisakyti kitų teisimo dvasios.

Pagal Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos informaciją

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune