Šv. Jono Paliaus II diena Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje (2015 07 22)
Paskelbta: 2015-07-27 15:40:06

Liepos 22 dieną, kaip ir kiekvieną mėnesį, Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje buvo minimas šventasis popiežius Jonas Paulius II, kurio relikvijos nuo 2012 metų saugomos pirmajame Lietuvoje šio šventojo garbei įrengtame relikvijoriuje.

Prieš šv. Mišias gausiai susirinkusi tikinčiųjų bendruomenė kartu meldėsi Rožinį. Šiai maldai vadovavo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. 12 val. buvo švenčiama Eucharistija. Šv. Mišių šventimui vadovavo Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Robertas Urbonavičius, koncelebravo kun. Nerijus Pipiras.

Sakydamas homiliją, kun. R. Urbonavičius atkreipė dėmesį į keletą kartų Evangelijos skaitinyje pasikartojantį padrąsinimą: „Ko verki, ko ieškai?“ Pasak pamokslininko, šie žodžiai, nuskambėję Marijai Magdalietei, kuri minima liepos 22 d., yra kartu padrąsinimas ir kiekvienam iš mūsų. Jie nuskambėjo ir Karoliui Vojtylai: Dievas jį, anksti netekusį tėvų, paguodė, dovanodamas naują šeimą – visą pasaulį. Tai paskata ir mums vis labiau pasitikėti Dievu – Tuo, kuris ne daug atima, bet daug daugiau duoda. Tereikia tik atverti duris Kristui. Tai daryti, pasak pamokslininko, nuolat kvietė popiežius Jonas Paulius II.

Šv. Mišių pabaigoje buvo kalbama Šv. Jono Pauliaus II litanija, tikintieji turėjo galimybę pagerbti šio šventojo relikviją.
Tradiciškai Rožinio maldą ir šv. Mišias transliavo „Marijos radijas“.

Kun. Nerijaus Pipiro informacija
 

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško tikintiesiems gegužės mėnesį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune