Šv. Kalėdos su benamiais Jonavoje (2010 12 25)
Paskelbta: 2011-01-03 14:20:38

Šv. Kalėdų džiaugsmu ir šviesa Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos bendruomenė dalijosi ne tik su savo artimaisiais, bet ir su tais, kuriems labai trūksta dėmesio ir atjautos.

Pirmąją šv. Kalėdų dieną Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos salėje buvo surengta agapė benamiams ir Nakvynės namų gyventojams. Maistą vaišių stalui parūpino patys tikintieji. Pabuvus drauge maldoje, papietavus, agapės dalyviams buvo padovanoti maisto lauknešėliai, o Vaikų dienos centro auklėtiniai benamius laimino giesme ir dovanojo saldumynų.

Pasibaigus agapei parapijos Caritas savanoriai bei Vaikų dienos centro ugdytiniai drauge su vikaru kun. Gintaru Blužu OFS patraukė į miesto sąvartyną. Jame Kauno arkivyskupo sutikimu buvo aukojamos šv. Mišios. Pasiekti sąvartyno gyventojus dėl sudėtingų oro sąlygų nebuvo lengva – teko porą kilometrų klampoti sniegu.

„Jautėmės, tarsi būtume lietuviai Sibire ir šv. Kalėdų dieną slapta eitume į mišką dalyvauti šv. Mišiose“ , – pasakojo viena Caritas savanorių, pridurdama, jog ši paralelė iškilo neatsitiktinai – juk sąvartyno gyventojai taip pat yra savotiškoje visuomenės ir savo pačių dvasios tremtyje.

Benamiai buvo pasiruošę išpažinčiai, nuoširdžiai dalyvavo šv. Mišių aukoje, graudinosi klausydami vaikų giedamų giesmių. Pasibaigus šv. Mišioms, benamiams buvo išdalyti maisto lauknešėliai, saldainiai, palinkėta stiprybės ir ramybės.

 

Birutė Steponavičiūtė
 
Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune