Gavėnios rekolekcijos ir Atsinaujinimo diena Gerojo Ganytojo parapijoje (kovo 16–17 d.)
Paskelbta: 2018-03-23 11:40:51

Kovo 17–18 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko gavėnios rekolekcijos ir Asinaujinimo diena „Sveika, Marija, malonės pilnoji“. Šeštadienio vakare vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Vėliau parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras vadovavo Sutaikinimo pamaldoms. Sekmadienį, kovo 18 dieną, parapijoje svečiavosi ir savo įžvalgomis dalijosi br. kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap.

Daugelio susirinkusiųjų sielą paveikė jo ilgi, prasmingi ir ugningi pamokslai. Antrojoje Atsinaujinimo dienos dalyje svečias vedė dvasinę konferenciją, kurioje pasidalijo mintimis apie Švenčiausiąją Mergelę Mariją, jos įtaką krikščionio gyvenime, pamaldumo svarbą. Vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurios metu Viešpatį giesme šlovino parapijos jaunimas. Melstasi užtarimo malda.

Visą dieną buvo klausoma išpažinčių. Atsinaujinimo diena baigta pabendravimu prie arbatos puodelio, pasidalijimu įspūdžiais ir asmeninėmis įžvalgomis. Agapę padėjo surengti parapijos Carito savanorės.

Gerojo Ganytojo parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune