Tridienis Lapių parapijoje. Didįjį penktadienį jaunuoliai lankėsi senelių globos namuose
Paskelbta: 2018-03-31 23:37:25

Didžiojo penktadienio popietę parapijos jaunimas aplankė globos namuose gyvenančius senjorus. Apaštalaujantys jaunuoliai pagyvenusius žmones kvietė į bendrą maldą. Kartu meldėmės Dievo Gailestingumo vainikėlį. Šv. Faustinos maldai vadovavo parapijos karitietė Ona Pranaitienė.

Pokyčiai senatvėje žmones vargina. Netekus artimųjų bijoma vienatvės. Šventų Velykų proga senoliams linkėjome Viešpatyje atrasti poilsį ir ramybę. Kartu dažėme margučius. Klausėme vyresniųjų pasakojimų kaip Velykas – Kristaus prisikėlimą šventė vaikystėje. Bendraudami išgyvenome palaimintą laiką.

Senoliai džiaugėsi, kad Didijį ketvirtadienį juos aplankė parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras. Dvasininkas klausė išpažinčių, teikė Švenčiausiąjį Sakramentą.

Lapių parapijoje vyko Didžiojo tridienio pamaldos. Didijį šeštadienį šventėme Velyknaktį. Iškilmingai liturgijai vadovavo Lapių parapijos klebonas kun. G. Pūras. Šv. Mišiose tikintieji atnaujino Krikšto pažadus. Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir budėjimas prie kape gulinčio Kristaus kūno.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune