Įėjimas į Domeikavos bažnyčią pritaikytas neįgaliesiems
Paskelbta: 2019-03-13 14:57:31

Architektūriniu sprendimu prie Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios pagrindinio įėjimo suprojektuoti statūs laiptai. Norėdami patekti į maldos namus judėjimo sunkumų varginami žmonės prarasdavo dalį fizinių jėgų. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, Domeikavos parapijos klebono kunigo Gintaro Pūro iniciatyva, prie bažnyčios pastato įrengta stacionari nuovaža.

Nuo šiol fizinę negalią turintys asmenys ir tėveliai su mažamečiais vaikais į Domeikavos bažnyčios vidų pateks saugiai, nepriklausomai nuo kitų pagalbos. Dėkojame parapijos geradariams, parėmusiems tikinčiųjų atskirtį mažinantį projektą. Evangelijoje pagal Matą Jėzus sako: „Ką padarėte nors vienam iš šių mažutėlių, man padarėte.“

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune