Archyvo įrašas

Dekretai
Šiluvos apsireiškimo 400 m. jubiliejus
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus komiteto sudarymo Lietuvoje DEKRETAS
2006-09-08
Kaunas
Dekretas Nr. 280
Susiję:
Kaunas, 2006 09 08
Nr. 280

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus komiteto sudarymo Lietuvoje
DEKRETAS


Giliai suvokdamas Šiluvos šventovės vietą Lietuvos ir Kauno arkivyskupijos dvasiniame gyvenime, pasitikėdamas Dievo Motinos užtarimu ir siekdamas tinkamai pasirengti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui

SUDARAU

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus komitetą, susidedantį iš šių narių:

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, komiteto pirmininkas,
Generalvikaras vyskupas Jonas Ivanauskas, pirmininko pavaduotojas
Vitalija Fedaravičiūtė, komiteto sekretorė
Kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas,
Kauno I dekanato dekanas kunigas Vytautas Grigaravičius,
Kauno II dekanato dekanas kunigas Augustinas Paulauskas,
Jonavos dekanas kunigas Sigitas Bitkauskas,
Kėdainių dekanas kunigas Gintaras Pūras,
Raseinių dekanas kunigas Juozas Kaknevičius,
Ukmergės dekanas kunigas Gintautas Kabašinskas,
Šiluvos parapijos klebonas kunigas Erastas Murauskas,
Raseinių parapijos klebonas kunigas Vytautas Paukštis,
Šiluvos Jono Pauliaus II namų direktorius kunigas Rimantas Baltrušaitis,
Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Aurelijus Žukauskas,
Marijos radijo direktorius kunigas Oskaras Petras Volskis,
Kauno arkivyskupijos institucijų vadovai - kunigas Virginijus Veprauskas, Lina Daugėlaitė, Jeronimas Serebrinskas, Rūta Šalaševičienė, Jūratė Lenkuvienė, Artūras Lukaševičius,
Lietuvos Ateitininkų Federacijos pirmininkas Vygantas Malinauskas,
Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė,
Eucharistijos programų koordinatorė Vilija Karaliūnaitė,
Akademinės sielovados koordinatorė Irma Savickaitė,
Pasauliečių atstovai Donetas Karčiauskas ir Egidija Vaicekauskienė,
Arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas
.

Komiteto nariais taip pat bus paskirti deleguoti Kauno arkivyskupijoje veikiančių vyrų ir moterų pašvęstojo gyvenimo institutų atstovai.

Jubiliejaus komiteto garbės nariais ir rėmėjais sutiko būti:
Vilniaus arkivyskupas metropolitas kard. Audrys Juozas Bačkis ir visų vyskupijų ordinarai - vysk. Eugenijus Bartulis, vysk. Jonas Boruta, vysk. Jonas Kauneckas, vysk. Juozapas Matulaitis ir vysk. Rimantas Norvila.

Kaunas, 2006 metų rugsėjo mėnesio 8 diena, Nr. 280.

† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas
Mons. Adolfas GRUŠAS
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris
<< atgal