į pirmą puslapį
Temos

Jaunimui

„Lietuvos jaunime! „Atidarykite duris Kristui!“ Būkite pirmieji šaukliai naujosios evangelizacijos, kurios dabar taip stinga jūsų Tėvynei, Europai ir visam pasauliui! Kristus pažįsta žmogaus širdį, pažįsta kiekvieno jūsų širdį. Kristus jus pažįsta ir myli. Vien tik Jis gali visiškai patenkinti esminius žmogaus dvasios poreikius ir troškimus. Evangelija, ši tikro atsinaujinimo ir vilties naujiena, tebėra svarbi kiekvienai epochai ir kiekvienam asmeniui. Priimkite ją kaip išganymo dovaną. Paverskite ją kasdienio gyvenimo norma. Ją skelbkite ir liudykite. Būkite Kristaus liudytojai!“

Iš pal. Jono Pauliaus II kalbos jaunimui, prieš 20 metų pasakytos Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, 1993 m. rugsėjo 6 d.

 

2013 METŲ LIETUVOS JAUNIMO DIENOS – KAUNE! Programa >>

Miesto misijos Kaune birželio 23–27 d. artėjant 2013 LJD. Išsamiau >>

Pasirengimo įvykiai Kaune

Ieškok jaunimui skirtos visokios info:

 


Jaunimui – ypatingas dėmesys

Bažnyčia yra pasiųsta visiems žmonėms skelbti Kristaus Gerąją Naujieną, tačiau ypatingą dėmesį nori teikti jaunimui, nes jaunimas yra Bažnyčios viltis. Jaunuoliai nepaprastai įtakingi šiandieninėje visuomenėje, todėl Bažnyčia savo kelyje į ateitį mato jaunimą, įžvelgia jame savo pačios atspindį ir savo pašaukimą į palaimintą jaunatviškumą, kuriuo ji nuolat džiaugiasi kaip Jėzaus Dvasios vaisiumi.

Jaunimo sielovada Kauno arkivyskupijoje –

yra jaunų žmonių palydėjimas susitikti su Jėzumi Kristumi. Tai yra dvasinis vadovavimas jauniems žmonėms, siekiant jų asmeninio ryšio su Kristumi, kai Bažnyčios bendruomenė padeda jaunuoliams apsispręsti tikėti, palydėdama juos krikščioniško gyvenimo keliu.