Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. vasario 22 d., sekmadienis

Kauno kunigų seminarija kviečia į renginį „Gavėnios žingsniu per Lietuvą“
KUR: Kaunas

10 val. pirmojo gavėnios sekmadienio šv. Mišios Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Joms pasibaigus renginys, kuriame dalyvauja Kauno kunigų seminarijos klierikai ir jaunimo choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės.

2015 Valentino diena kitaip