Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. kovo 11 d., trečiadienis

Iškilmės Kauno arkikatedroje bazilikoje Kovo 11-osios proga
KUR: Kaunas
Pašaukti laisvei

10 val. iškilminga Eucharistija – padėka Dievui už tėvynės laisvės dovaną švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės 25-ąsias atkūrimo metines.

Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Gieda VDU kamerinis (merginų) choras. Pasibaigus pamaldoms – jaunimo, visuomeninių organizacijų eisena nuo arkikatedros į šventės minėjimą Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.