Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. balandžio 6 d., pirmadienis

Pamaldos Kristaus Prisikėlimo šventovėje iškilmingai paskelbiant apie popiežiaus jai suteiktą bazilikos titulą
KUR: Kaunas

11 val. iškilmingos šv. Mišios. Vadovauja apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, koncelebruoja Lietuvos vyskupai ir kunigai. Šv. Mišių metu bus iškilmingai paskelbta apie paminklinei Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai popiežiaus Pranciškaus suteiktą bazilikos (Basilica minor) titulą.

16 val. šventinis koncertas, skirtas šiai iškiliai progai. Koncertuoja Kauno valstybinis choras. Vadovas bei dirigentas prof. Petras Bingelis.

Šv. Mišias transliuos LRT ir „Marijos radijas“.

Išsamiau apie tai, ką reiškia bazilikos titulas, žr. kun. teol. lic. Artūro Kazlausko straipsnį „Bazilika – karališka bažnyčia“ >>

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija