Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. gegužės 1 d., penktadienis

Pirmojo penktadienio maldos vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
KUR: Kaunas

Rengia Nacionalinė egzorcistų asociacija kartu su broliais pranciškonais Kaune ir kviečia melstis atsiteisimo intencija už savo ir visų žmonių nuodėmes, už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje bei Šventojoje Žemėje, taip pat pavesti Dievui visus pašvęstuosius brolius ir seseris.

17.30 Gegužinės pamaldos. Galimybė priimti Sutaikinimo sakramentą.

18.00 šv. Mišios.

18.45 Švč. Sakramento adoracija. Pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei.