Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. spalio 4 d., sekmadienis

Kauno Palemono parapijoje – Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės atlaidai su programa „Karolio Vojtylos paslaptis. Keliaujant su šv. Jonu Pauliumi II“
KUR: Kaunas

12 val. šv. Mišios.

13 val. koncertas.

Dalyvauja tarptautinių konkursų laureatai: Liudas Mikalauskas (bosas), Audronė Juozauskaitė (fortepijonas). Programoje – dainos pagal Jono Pauliaus II poeziją. Tekstus vertė ses. Liucija Grybaitė FMA. Kompozitorius – Placido Domingo (jaunesnysis).

Koncerto metu surinktos lėšos skiriamos Palemono bažnyčios remontui.

Pranciškaus diena