Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2016 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienis

ŽOLINĖ PAŽAISLYJE
KUR: Pažaislis

Seserys kazimierietės kviečia kartu švęsti Švč. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMĄ į dangų (Žolinę) PAŽAISLYJE.

11 val. – šv. Mišios Pažaislio bažnyčioje. Vad. kun. Vilius Sikorskas.

14–14.50 val. – Sutaikinimo sakramento šventimas (šventoriuje priešais bažnyčią). Vad. kun. Artūras Kazlauskas.

15 val. – iškilmingos šv. Mišios (šventoriuje priešais bažnyčią). Vadovauja Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Gieda Kauno valstybinis choras, vadovaujamas meno vadovo ir vyriausiojo dirigento prof. Petro Bingelio.

Pasibaigus šv. Mišioms – choro koncertas.