Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2016 m. lapkričio 1 d., antradienis

VISI ŠVENTIEJI

Lapkričio pirmąją Bažnyčia švenčia Visų Šventųjų iškilmę.

„Mes tikime visų krikščionių bendrystę – tų, kurie tebekeliauja šioje žemėje, kurie, užbaigę šį gyvenimą, dar skaistinami, ir tų, kurie džiaugiasi dangaus laime; jie visi sudaro vieną Bažnyčią; drauge tikime, kad šioje bendrystėje gailestingoji Dievo ir Jo šventųjų meilė yra visada pasirengusi išklausyti mūsų maldas.“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 962)

Pamaldos bažnyčiose sekmadienio tvarka.