Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2016 m. lapkričio 2 d., trečiadienis

MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (Vėlinės)

Meldžiamės už mūsų mirusiuosius. Pagrindinės pamaldos bažnyčiose užbaigiamos procesija į kapines arba bažnyčios viduje.

Visuotiniai atlaidai mirusiesiems pelnomi per Vėlines apsilankant bažnyčioje, sukalbant „Tėve mūsų“ ir Tikėjimo išpažinimą; taip pat Vėlinių aštuondienio metu (lapkričio 1–8 d.) aplankant kapines ir (bent mintimis) pasimeldžiant už mirusiuosius (plg. 2015–2016 m. Liturginį kalendorių).