Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2016 m. balandžio 23 d., šeštadienis

Jaunimo seminaras tarnaujantiems giesme

Seminaras

Seminaras skirtas visiems, tarnaujantiems giesme (šlovintojams, jaunimo choreliams). Vyks 9– 21 val. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre.

Programoje:

-mokymas apie šlovinimą, giesmes su gitaromis. Nuo mokymo pereisime į praktiką - turėsime šlovinimo laiką;

–šv. Mišių liturgija – jos dalys ir giedojimas. Mokysimės, kaip išsirinkti tinkamas giesmes šv. Mišioms;

-psalmių giedojimo įvadas. Giedantieji turės puikią galimybę praktiškai išbandyti išgirstą teoriją.

Visa, ką darome, skirta Dievo garbinimui, tad bus laiko asmeniniam susitikimui ir maldai su Juo adoracijoje, kartu švęsime šv. Mišias.

Registracija iki balandžio 18 d. El. p. info@kajc.lt, mob. 8 687 982 65.

DĖMESIO!!!

Atvykstantiems iš toliau ir planuojantiems dalyvauti abiejuose seminaruose (04 22 d. jaunimo vadovų ir 04 23 d. giedojimo), parūpinsime nakvynę ir linksmą vakaro programą. Registruodamiesi parašykite, ar bus reikalinga nakvynė.

Prašome prie seminarų organizavimo išlaidų prisidėti savanoriška auka.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija