Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2016 m. lapkričio 11 d., penktadienis

Nacionalinis 2016 m. jaunimo sielovados forumas Kaune
KUR: Kaunas

Jaunimo sielovados bendradarbius iš visos Lietuvos LVK Jaunimo pastoracijos taryba kviečia į forumą tema

JAUNIMO ĮTRAUKIMAS Į EVANGELIZACIJĄ, MISIJĄ, TARNYSTĘ BAŽNYČIOJE.

Visa išsami informacija www.katalikai.lt >>

Forumas vyks arkivyskupijos salėje (Papilio g. 5, Kaunas).
Registracija iki lapkričio 7 d. Registracijos forma >>

Kauno arkivyskupijoje daugiau pasiteirauti galima Jaunimo centre
el. p. info@kajc.lt, mob. 8 687 982 65.