Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. kovo 1 d., trečiadienis

PELENŲ trečiadienis. GAVĖNIOS pradžia

Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda Gavėnią – keturiasdešimties dienų laikotarpį, skirtą pasirengti VELYKOMS, Kristaus Prisikėlimui.

Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai, kurie barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti pradedant šį atgailos metą. Pelenų trečiadienis yra pasninko diena.

Kauno arkikatedroje bazilikoje pamaldos šiokiadienio tvarka: 7, 8, 9 ir 18 val.

„Gavėnia yra nauja pradžia, kelias, vedantis į tikrą tikslą – Prisikėlimo Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį. Ir visada šis metas kviečia mus atsiversti: krikščionis pašauktas grįžti pas Dievą „visa savo širdimi“ (Jl 2, 12), nesitenkinti vidutinišku gyvenimu, bet puoselėti draugystę su Viešpačiu. Jėzus yra ištikimas draugas, niekada mūsų neapleidžiantis, net kai nusidedame, jis kantriai laukia mūsų sugrįžtančių pas jį ir tokiu lūkesčiu parodo norą atleisti (plg. Homilija per šv. Mišias 2016 m. sausio 8 d.).“

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2017 m. gavėnios proga „ŽODIS yra dovana. Kitas asmuo yra dovana >>