Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. kovo 5 d., sekmadienis

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS. Maldos už lietuvius pasaulyje diena
KUR: Londonas

14 val. šv. Mišios Lietuvos laiku Londono (Didžioji Britanija) Šv. Kazimiero bažnyčioje. Jas tiesiogiai transliuos „Marijos radijas“. Šv. Mišioms vadovauja prel. Edmundas J. Putrimas. Už tautiečius, pasklidusius pasaulyje, meldžiamasi ir šio sekmadienio pamaldose Lietuvos bažnyčiose.

„Skirtingą laiko tarpą daugelis iš Jūsų gyvenate ne Lietuvoje, esate suradę namus ar ieškote jų svečioje šalyje. Garbingasis Teofilius Matulionis yra sakęs: „Tegu Dievas laimina visus, kuriems pasaulis yra viena meilės ryšiais suburta šeima.“ Nepamiršdami, kad esate lietuviai, liudykite priklausymą Kristaus šeimai ir tose daugiatautėse bendruomenėse, kuriose Jums tenka būti“ –iš LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo ir LVK delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundo Putrimo kreipimosi.

Žr. visą tekstą >>