Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. gegužės 26 d., penktadienis

LIGONIŲ diena ŠILUVOJE. Kelionė su Jono Pauliaus II piligrimų centru
KUR: Šiluva

12 val. šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.

13–17 val. Švč. Sakramento adoracija Ligonių Sveikatos koplyčioje.

Rožinio procesija nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką.

18 val. vakaro šv. Mišios. Vadovauja kun. Vytenis Vaškelis. Vidinio išgydymo pamaldos. Vad. Marcin Zeliński (Lenkija).

Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia vykti į Ligonių dieną. Išvykstama 15 val. nuo Kauno arkikatedros. Planuojama grįžti 22.15 val. Registracija mob. 8 686 152 25 arba el. p. piligrimu.centras@gmail.com

Ligonių diena

Per Ligonių dienas Šiluvoje BALANDŽIO–RUGSĖJO MĖN. šv. MIŠIOS VYKSTA IR VAKARAIS. Po jų – Vidinio išgydymo PAMALDOS. Rugsėjo mėn. Ligonių diena švenčiama Šilinių atlaiduose.