Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. birželio 30 d., penktadienis

LIGONIŲ diena ŠILUVOJE. Piligriminė kelionė su Jono Pauliaus II piligrimų centru
KUR: Šiluva

12 val. šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.

13–17 val. Švč. Sakramento adoracija Ligonių Sveikatos koplyčioje.

18 val. vakaro šv. Mišios ir Vidinio išgydymo pamaldos. Vadovauja t. Stasys Kazėnas SJ. Dalyvauja misionieriai iš Lenkijos, bendruomenės „Mocni w Duchu“.

Jono Pauliaus II piligrimų centras organizuoja piligriminę kelionę. Registracija mob. 8686 152 25 arba piligrimu.centras@gmal.com

Ligonių diena

Per Ligonių dienas Šiluvoje BALANDŽIO–RUGSĖJO MĖN. šv. MIŠIOS VYKSTA IR VAKARAIS. Po jų – Vidinio išgydymo PAMALDOS. Rugsėjo mėn. Ligonių diena švenčiama Šilinių atlaiduose.