Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. birželio 13 d., antradienis

MARIJOS diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

Šv. Mišios

8 ir 9 val. – Apsireiškimo koplyčioje.

10 ir 12 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.

DK