Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. birželio 4 d., sekmadienis

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
KUR: Kaunas

Sekmines – ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMĄ – švenčiame praėjus septynioms savaitėms po Velykų.

„Kristaus Velykos baigiasi Šventosios Dvasios išliejimu; Ji pasirodo, yra dovanojama ir suteikiama kaip dieviškasis Asmuo: Kristus, Viešpats, iš savo pilnatvės gausiai išlieja Dvasią. <...>“

Dievas yra meilė (1 Jn 4, 8. 16), ir meilė yra pirmoji dovana, joje sutelpa visos kitos. Ta Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota (Rom 5, 5).“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 731–733).

DK