Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. birželio 11 d., sekmadienis

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ. Diakonų šventimai arkikatedroje
Nuotraukoje – Simono Čechovičiaus (1689–1775) paveikslas (saugomas Nacionaliniame dailės muziejuje)

12 val. iškilmingose šv. Mišiose arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS teiks diakonų šventimus Kauno kunigų seminarijos klierikams.

 

GARBĖ DIEVUI – TĖVUI ir SŪNUI, ir ŠVENTAJAI DVASIAI

Nuotraukoje – Simono Čechovičiaus (1689–1775) paveikslas (saugomas Nacionaliniame dailės muziejuje)