Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. rugpjūčio 25 d., penktadienis

LIGONIŲ diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

12 val. šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.

13–17 val. Švč. Sakramento adoracija Ligonių Sveikatos koplyčioje.

18 val. vakaro šv. Mišios ir Vidinio išgydymo pamaldos. Vadovauja kun. Arnoldas Valkauskas.

Ligonių diena

Per Ligonių dienas Šiluvoje BALANDŽIO–RUGSĖJO MĖN. šv. MIŠIOS VYKSTA IR VAKARAIS. Po jų – Vidinio išgydymo PAMALDOS. Rugsėjo mėn. Ligonių diena švenčiama Šilinių atlaiduose.