Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. lapkričio 24 d., penktadienis

LIGONIŲ diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

...

12 val. šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.

Šiluvoje Mergelė Marija nuo seno tituIuojama Ligonių Sveikata.

Ji Motina visų kenčiančių, sergančių savo vaikų. Ji paguodžia ir maloningai užtaria visus, kurie su pasitikėjimu prašo kūno ir sielos sveikatos, fizinių ir dvasinių negalių išgydymo.

Išsamiau apie Ligonių dienas Šiluvoje >>

Ligonių Sveikata, melski už mus!