Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. kovo 23 d., ketvirtadienis

I seminaras parapijų zakristijonams
KUR: Kaunas

Tema „Verbų sekmadienio ir Didžiojo Velykų Tridienio liturgija“. Seminaras vyks 10–16 val. Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre (Papilio g. 5) (arba arkivyskupijos kurijoje). Būtina registracija.

Dieviškojo kulto kongregacijos aplinkraščio (1988 01 16) dėl pasirengimo Velykų šventėms ir jų šventimo skaitymas ir komentarai.

Daugiau informacijos ir registracija

El. p. kn.renginiai@gmail.com

Tel. (pasiteirauti) 8 673 223 46 arba 8 (37) 409 029

Sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė

Plačiau apie 2017 m. ugdymo seminarų ir rekolekcijų ciklą parapijų bendradarbiams „Kad Tavo namuose būtų gera ir jauku“ >>