Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. kovo 10 d., penktadienis

METŲ KELIONĖ SU TEOFILIUMI sielovados bendradarbiams. Kviečia Teofiliaus Matulionio metų Kauno arkivyskupijos komitetas
KUR: Kaišiadorys

 2017 metus Lietuvos vyskupai yra paskelbę Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. Jų šūkis – Evangelijoje užrašyti Viešpaties žodžiai: „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).

Šia proga sudarytas Garbingojo Teofilijaus Matulionio metų Kauno arkivyskupijos komitetas kartu su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ kviečia Kauno arkivyskupijos tarnybų, institucijų, centrų, bendruomenių darbuotojus ir savanorius pažinti būsimajį palaimintąjį ir leistis į METŲ KELIONĘ SU TEOFILIUMI.

ATM

Kelionės data: 2017 m. kovo 10 d., penktadienis (nuo 9 val. iki 17.30 val.).

Kelionės vadovas: arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Darbuotojams kelionės auka laisva.

Kelionės tikslai:

- pradėti nuo savęs. Kad Kauno arkivyskupijoje dirbantys ir savanoriaujantys asmenys susipažintų su Lietuvos kankiniu, būsimu palaimintuoju ir jo gyvenimu;

- Bažnyčioje dirbantiems ir savanoriaujantiems išgyventi bendrystę kartu keliaujant, meldžiantis už Kauno arkivyskupiją, valgant, kalbantis, dalijantis, pažįstant vieniems kitus, savo ganytoją ir būsimąjį palaimintąjį Teofilių Matulionį.

Kas kviečiami vykti:

- ši kelionė pirmiausia yra skirta Kauno arkivyskupijos tarnybų, institucijų, centrų, bendruomenių darbuotojams ir savanoriams. Taip pat kviečiami akademinės sielovados, dekanatų ir parapijų pastoracinių tarybų ar kiti atsakingi asmenys.

Būtina registracija iki kovo 8 d.
el. p. piligrimu.centras@gmail.com

Registruojant nurodyti vardus, pavardes, tel. nr. ir kokiai institucijai, bendruomenei atstovaujama.

Kelionės PROGRAMA

9 val. išvykstame iš Kauno.

10 val.  šv. Mišios Kaišiadorių katedroje.

Joje ilsisi žemiškieji garbingojo Teofiliaus palaikai. Dvasininkų vadovaujamos organizuotos grupės gali švęsti Eucharistiją vyskupų kriptoje arba Gailestingumo koplyčioje, kurioje yra garbingojo Teofiliaus užsakymu nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas bei  gerbiamos šv. Jono Pauliaus, šv. Faustinos ir pal. Mykolo Sopočkos relikvijos.

12 val. – Guronys. Rožinio malda. Pietūs.

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje įrengtas Septynių skausmų kelias gretina septynis Dievo Motinos Marijos skausmus su garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimo momentais. Ten pat yra įrengtas ir Rožinio slėpinių kelias su meniškomis koplytėlėmis, o Guronių rekolekcijų namai siūlo dvasinio ugdymo programas.

15 val. – Birštonas. Sakralinis muziejus (paskaita, pasidalijimas apie vyskupą Teofilių Matulionį).

Muziejus įsikūręs senojoje klebonijoje, kurioje 1956–1958 m. gyveno garbingasis Teofilius. Ten slapta vyskupu buvo konsekruotas kardinolas Vincentas Sladkevičius. Ekspozicijoje pristatomas garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimas, eksponuojami jo asmeniniai daiktai, muziejaus specialistai skaito paskaitas apie Teofilių Matulionį.

16 val. – Vakaro malda Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.

16.30 val. – Kelionė į Kauną.

17.30 val. – Kaunas.

MŪSŲ VIEŠPATIE, ŠVENTUMO ŠALTINI! Tu stiprini visus Tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai Tavo valią vykdančius. Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai dėl Tavo vardo jis kentėjo kalėjimuose bei lageriuose ir liko Tau ištikimas. Suteik malonę, kad mes, kadaise jį turėję vyskupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu Tavęs prašome. Amen.


(Malda, aprobuota Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko, Kaišiadorys, 2017 01 26)