Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. vasario 13 d., antradienis

MARIJOS diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

Šiluva

Šv. Mišios

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje.

10 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

11 val. Švč. Sakramento adoracija ir Rožinio malda Bazilikoje.

12 val. iškilmingos šv. Mišios Bazilikoje. Vadovauja vyskupai.

Po šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija Ligonių Sveikatos koplyčioje.

Marijos dieną Šiluvoje meldžiamasi už Lietuvą, jai aktualiomis ir savo asmeninėmis intencijomis. Ukmergės dekanato piligriminė kelionė.