Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. vasario 14 d., trečiadienis

PELENŲ trečiadienį ir Šv. Valentino dieną – Maldos ir liudijimų vakaras Kauno arkikatedroje

Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda Gavėnią – keturiasdešimties dienų laikotarpį, skirtą pasirengti VELYKOMS, Kristaus Prisikėlimui. Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai ir barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti. Pelenų trečiadienis yra pasninko diena.

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2018 m. gavėnios proga „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24, 12) >>

----------------------------------------------------------

Pelenų trečiadienio liturgijai 18 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje vadovauja arkivyskupas Lionginas VIRBALAS.

Pelenų trečiadieniui šiemet sutampant su Šv. Valentino diena, po šv. Mišių arkivyskupijos kurija, arkikatedra ir akademinės sielovados bendradarbiai kviečia į Maldos ir liudijimų vakarą.

...