Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. gegužės 13 d., sekmadienis

VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės). Visuomenės komunikavimo priemonių diena

...

Kai Dievas žengė aukštyn –
linksmybė aidėjo,
gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant.

(Iš psalmės priegiesmio)

VIEŠPATIES ŽENGIMAS į dangų švenčiamas 40-ąją dieną po Velykų. Lietuvoje šventė keliama į VII Velykų sekmadienį.

Šį sekmadienį švenčiama ir 52-oji PASAULINĖ VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO diena.

Šiai dienai popiežius PRANCIŠKUS skyrė savo žinią
„Tiesa padarys jus laisvus (Jn 8, 32). Fake news ir taikos žurnalizmas“ >>

Be to, per Šeštines ne tik meldžiamės už žurnalistus bei visus dirbančius komunikavimo sferoje, bet ir šio sekmadienio Mišių rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai stiprinti.

Nuotraukoje – Rožinio koplytstulpis Šiluvoje (skulpt. Erikas Daugulis)