Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. gegužės 20 d., sekmadienis

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)

...

Šią dieną Bažnyčia iškilmingai švenčia Sekmines – savo gimtadienį.

„Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę“ (Jn 15, 26–27)

Iliustracijoje – katalikiško mėnraščio „Artuma“ 2017 m. 7/8 mėn. viršelis (Vanas van Eikas, Gento altorius, 1432 m.).