Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. rugsėjo 15 d., šeštadienis

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA SOPULINGOJI. Šeimų ir bendruomenių diena ŠILUVOJE. Vakarinė ŽIBURIŲ procesija su Švč. Sakramentu
KUR: Šiluva

2018 metų Šilinių atlaidai vyksta švenčiant 410 m. Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje sukaktį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjus, metus ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Programą ir pamaldas žr. www.siluva.lt

...

Rugsėjo 15 d.

8 val. Meldžiame malonės parapijoms ir bendruomenėms žengti pastoracinio ir misionieriško atsivertimo keliu.

9 val. Meldžiame malonės kasdien su džiaugsmu ir dėkingumu atsiminti Krikštą.

10 val. Meldžiamės už šeimas, patiriančias sunkumų dėl nedarbo ar persekiojamas dėl tikėjimo.

12 val. Meldžiamės už šeimas, kad jos atrastų stiprybės Nazareto šeimos pavyzdyje.

16 val. Meldžiamės, kad būtume neabejingi viskam, kas atsitinka pasaulyje.

18 val. Meldžiamės, kad krizės išmokytų šeimas ir bendruomenes intensyviau dalytis tikėjimu ir gyvenimu.

21 val. Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą nuo Bazilikos. Meldžiamės, kad Prisikėlęs Kristus būtų viltis pavargusiam pasauliui.

Laukdami popiežiaus Pranciškaus, meldžiamės kartu su juo (šv. Mišių intencijos parengtos pagal enciklikas, homilijas, katechezes).

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanato kunigai

-------------

14 val. Piligrimų informacijos centre – paskaita „Atgimstanti poros meilė: Tobijo ir Saros kelionė“. Veda Vaidilė ir Dainius Šumskai. Kviečia MAGNIFICAT leidiniai. Plačiau >>

14.30 val. Apsireiškimo koplyčioje – konferencija „Fatimos žinutė“ su svečiais iš Fatimos. Plačiau >>