Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. gegužės 21 d., pirmadienis

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, BAŽNYČIOS MOTINA

Popiežius Pranciškus įrašė į liturginį kalendorių naują – Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, – minėjimą ir kviečia nuo šiol jį visada švęsti pirmadienį po Sekminių.

„Šis privalomas minėjimas padės atminti, kad siekiant krikščioniško gyvenimo tobulėjimo yra būtina vienytis su Kryžiaus slėpiniu, eucharistine Kristaus auka ir Mergele Marija – Atpirkėjo ir visų atpirktųjų Motina. Marija, stovėdama po kryžiumi (plg. Jn 19, 25), priėmė savo Sūnaus meilės testamentą ir per mylimąjį Jėzaus mokinį tapo visų žmonių motina Bažnyčioje, kurią pagimdė Kristus, ant kryžiaus atiduodamas Dvasią. Kristus, savo ruožtu, visus žmones paskyrė savo meilės Motinai paveldėtojais, kad visi ją su meile priimtų“ (Iš LVK Liturgijos komisijos pranešimo dėl Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, liturginio minėjimo).

Motina Bažnyčios, melski už mus.

...