Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. balandžio 11 d., ketvirtadienis

Kauno I dekanato kunigų konferencija, skirta Dievo tarnaitėms Adelei Dirsytei ir Elenai Spirgevičiūtei
KUR: Kaunas
Kauno I dekanato kunigų konferencijos tema ,,Dievo tarnaitės Adelė Dirsytė ir Elena Spirgevičiūtė“. Pranešėjai: teol. lic. kun. Nerijus Pipiras ir teol. lic kun. Andrius Končius.