Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. gegužės 15 d., trečiadienis

PAŠAUKIMŲ SAVAITĖ: Atvirų durų diena ir šventė jaunimui Kauno kunigų seminarijoje
KUR: Kaunas

...

Kauno kunigų seminarijos kieme rengiama Atvirų durų diena ir pašaukimų šventė jaunimui #sugedovartai. Šventės metu bus dalijamasi vaišėmis, klausomasi liudijimų, koncerto, kviečiama įvairiems žaidimams ir užduotims.

Šventės programa:

17.30 Ekskursija po Kauno kunigų seminariją (veda seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus).

18.00 Liudijimai, vaišės, žaidimai, pokalbiai ir kt.

19.00 Koncertas.

Visos šventės metu seminarijos bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija.