Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. gegužės 17 d., penktadienis

PAŠAUKIMŲ SAVAITĖ: baigiamasis maldos vakaras
KUR: Kaunas

Pašaukimų savaitė bus užbaigta Maldos vakaru Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje.

18 val. švęsime šv. Mišias ir melsimės už ieškančius pašaukimo bei išgyvenančius krizę. Nuo 19 val. vyks Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas. Bus galimybę atlikti išpažintį ar pasikalbėti su kunigu ar pokalbiui pasiruošusiu asmeniu.

Kviečia arkivyskupijos pašaukimų sielovados bendradarbiai.

...