Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. gruodžio 25 d., trečiadienis

KRISTAUS GIMIMAS (šv. Kalėdos)

...

„BUVO TIKROJI ŠVIESA,
KURI APŠVIEČIA KIEKVIENĄ ŽMOGŲ,
IR JI ATĖJO Į Š Į PASAULĮ (Jn 1, 9)

„Dievas yra su mumis, o mes esame su Juo, visi kaip vaikai ir broliai dėka to Kūdikio, Dievo Sūnaus, ir Mergelės Marijos. Ir jausti, kad tai ir yra laimė. Šventojo Pranciškaus mokykloje atverkime širdį šiai paprastai malonei, leiskime, kad iš nuostabos gimtų nuolanki malda: mūsų „Ačiū“ Dievui, kuris panorėjo su mumis dalytis viskuo, kad mūsų niekada nepaliktų vienų.“

Iš popiežiaus Pranciškaus laiško ADMIRABILE SIGNUM